Naar overzicht

Resultatenposter Risicogestuurd rioolbeheer

Thema:

Categorie:

Type:

Op 13 juni 2022 vond het werkatelier plaats over risico-bewust beheer. Joren Zwaan (Tauw) en zijn collega Jody Hofstede hebben de interessante en bruikbare inzichten vormgegeven in een mooi overzicht.