Naar overzicht

Terugblik Module IV Platformacademie 1 juli 2024

Klimaatverandering stelt ons voor steeds nieuwe uitdagingen. De Nederlandse delta wordt gevoeliger voor overstromingen. Het hoogwaterbeschermingsplan moet ons helpen.

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft de zorg voor de dijken en dijkversterking in onze regio. Dat is eenvoudiger gezegd, dan gedaan. In werkelijkheid zijn dat complexe projecten met een behoorlijke impact op de omgeving. Wat komt er allemaal kijken bij dijkversterking en hoe pakt het Waterschap dat aan op de Grebbedijk? Nicole Bakkum, omgevingsmanager bij het Waterschap vertelde ons meer over het project en de betrokkenheid van de omgeving. Want hoe erg is een dijkdoorbraak in onze regio? Welke overstromingsrisico’s spelen er eigenlijk in ons gebied van Vallei en Eem? De Veiligheidsregio Utrecht heeft dat in beeld gebracht, in een Impact-analyse. Charles Rijsbosch gaf een kort overzicht van de risico’s, impact, calamiteitenplannen en herstelfase.

Vervolgens gingen we – onder leiding van Nicole en  Evert Jansen, gebiedsmanager bij het waterschap – op de fiets naar het Binnenveld. Het Binnenveld is een uniek weide- en watergebied tussen de stedelijke centra van Rhenen, Wageningen, Ede en Veenendaal. Het waterschap werkt daar samen met agrariërs en natuurorganisaties aan verbetering van het watersysteem en buffercapaciteit.

Op de terugweg fietsten we naar Wageningen. Daar sloot onze Wageningse collega Chantal Steuten aan om ons bij te praten over de laatste waterfeitjes en duurzame aanpak van Wageningen.

Tessa Baart, enthousiaste deelnemer aan onze Platformacademie activiteiten van het eerste uur, schreef hierover het volgende:

Als adviseur riolering en klimaatadaptatie bij de gemeente Amersfoort heb ik niet vaak te maken met het thema waterveiligheid. Toch zijn er wel degelijk raakvlakken. Bij de ontwikkeling van de wijk Vathorst-Bovenduist houden we bijvoorbeeld rekening met een mogelijke dijkdoorbraak (ver weg) in Wageningen. Dit is niet onterecht. Op 5 maart 1855 brak de Grebbedijk door en kwam het water tot in Amersfoort. Sinds de fiets-excursie heb ik een beeld bij deze Grebbedijk! Voordat we de dijk op gingen, leerden we wat er allemaal komt kijken bij het project Versterken Grebbedijk. Nicole Bakkum verwelkomde ons op de projectlocatie Taats, een werkplek met een uitzicht dat niet verveeld. Er komt hier van alles samen, wat kenmerkend blijkt voor het project.

Naast het versterken van de dijk, kunnen we ons ook voorbereiden op het beperken van de gevolgen als een dijk doorbreekt. In 1995 dreigde dit gevaar. De gemeente Wageningen heeft toen brieven in de bus gedaan, onder andere bij Nicole, dat het water tot wel 5 meter kan komen. In de loop der tijd zijn we steeds afhankelijker geworden van telecom en elektra. Beide zullen nauwelijks beschikbaar zijn in grote gebieden liet Charles Rijsbosch zien.

Water bufferen is een concept waarmee ik bekend ben, maar niet op de schaal van de waterbergingsgebieden van het waterschap. Tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe hebben we ruimte gereserveerd voor wateropvang bij zware regenval. In deze gebieden mag je bijvoorbeeld niet zomaar ophogen. We zijn langs een prachtig voorbeeld gefietst, het Binnenveld. Evert Jansen Jansen toonde bij de stuw van het waterschap het haast ‘onzichtbare’ hoogteverschil en hoe het waterschap het peilbeheer reguleert voor het gebied. Op een terras in Wageningen vertelde Chantal Steuten hoe de gemeente haar ambities monitort op vergroening, ontsteningen en afkoppelen. Dit was zeer leerzaam voor mij, want dit doen we ook in Amersfoort. Daarna moest ik snel met de lokale RRReis taxi naar huis. Op de platformacademie excursies krijg je een beeld bij het verhaal, waardoor je het niet snel vergeet.

Hoe nu verder?

Er zullen jaarlijks zo’n 3 á 4 modules (dagdelen) worden georganiseerd.

Houd hiervoor deze website goed in de gaten of ogen en oren open tijdens o.a. de ambtelijke platformoverleggen.

De Platform Academie is een initiatief van het PWVE. Het doel van de Academie is om (jonge) professionals, trainees en stagiaires kennis te laten maken met de vele aspecten van het vakgebied van water, riolering en klimaat adaptatie in onze regio. Per module kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Heb je belangstelling of wil je je aanmelden? Dat kan bij het secretariaat van het PWVE, José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl

De Academie biedt je een inkijk bij de Platform-gemeenten en het Waterschap, brengt je in contact met veel verschillende collega’s, managers en bestuurders en neemt je mee naar de meest uiteenlopende plekken in ons verzorgingsgebied, met een diversiteit aan opgaven en werkzaamheden.