Naar overzicht

Soesterdal, een ‘droge’ locatie met een verborgen waterverhaal

Categorie:

Type:

Sander Boot, beleidsadviseur water van Soest en Baarn, gaf tijdens het ambtelijk platform op 8 december 2022 een zeer boeiende presentatie van de complexe puzzel die de gemeente en het waterschap nu proberen te leggen over een duurzaam afvalwatersysteem. In Soesterberg komen nieuwe woonwijken en worden industrieterreinen verplaatst. Ook Defensie gaat stevig vernieuwen en uitbreiden. Dat levert extra afvalwater op, dat zich niet eenvoudig laat verwerken. 

Zie onderstaand de presentatie die Sander Boot gaf.

Bekijk ook het filmpje over ‘water en bodem sturend’ in Soest waarbij wethouder Aukje Treep (sinds kort onze nieuwe voorzitter PWVE) en heemraad Frans ter Maten met elkaar hierover in gesprek gaan.