Afkoppelen

Het Waterschap Vallei en Veluwe werkt samen met de 28 gemeenten in haar beheersgebied om het afkoppelen te stimuleren. Het waterschap heeft hiervoor een interactieve afkoppelfolder ontwikkeld die rechtenvrij gebruikt kan worden door alle 28 gemeenten in haar beheergebied, maar in overleg ook door andere, belanghebbende organisaties. Heel handig als je in jouw gemeente inwoners wilt informeren en stimuleren om af te koppelen.

Wil je meer informatie of de afkoppelfolder drukbestanden ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@pwve.nl