Jaarplan

Het koersplan 2020-2025 geeft richting aan de doelen die we willen realiseren. Centraal blijft staan dat PWVE haar deelnemers ondersteunt. Dit houdt in dat PWVE een faciliterende, stimulerende en/of coördinerende rol heeft. De ambitie van het platform is vervolgens vertaald naar 5 themadoelen;

  • Informatievoorziening
  • Klimaatadaptatie
  • Beleid, kennis & innovatie,
  • Netwerken
  • Personele kwetsbaarheid (Mens en organisatie)

Elk jaar maken we een jaarplanning waarin alle activiteiten verbonden aan deze 5 themadoelen naar voren komen: