Jaarplan

Het koersplan 2020-2025 geeft richting aan de doelen die we willen realiseren. Centraal staat dat PWVE haar deelnemers ondersteunt. Dit houdt in dat PWVE een faciliterende, stimulerende en/of coördinerende rol heeft.

Elk jaar maken we een jaarplanning waarin alle activiteiten verbonden aan dit koersplan naar voren komen: