Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief november 2023

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief april 2023

 • Terugblik Ambtelijk Platform 20 april
 • Terugblik Platform Academie Module 2

Nieuwsbrief maart 2023

 • Terugblik Ambtelijk platform 16 februari
 • Vervolgbijeenkomst Toerekenen van activiteiten voor waterzorg en klimaatadaptatie
 • Klimaatadaptieve gebouwde omgeving Gelderland
 • Succesvol studentenonderzoek naar afkoppelen afgerond
 • Jaarplanning 2023

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief juli 2022

 • Bouwstenen document bruidsschat water en riolering opgeleverd
 • Hemelwatermaatregelen bij initiatie van gemeentelijke projecten
 • Rapport Toekomst verwerking (huishoudelijk) afvalwater buitengebied
 • Terugblik werkatelier Risicobewust water en rioolbeheer
 • Uitspraak sanering asbesthoudende voegenkit
 • Kamerbrief commissiedebat water
 • Ons drink- en afvalwatersysteem van de toekomst
 • Klimaattop terugblik
 • Tuin & klimaatroute; Doet jouw gemeente ook al mee?
 • E-magazine: Samen blauwgroen

Nieuwsbrief mei 2022

 • Terugblik Bestuurlijk overleg Platform 7 april
 • Terugblik ambtelijke Platform bijeenkomst 14 april
 • Jaarverslag Platform 2021
 • Jaarverslag 2021 UVT
 • Eindverslag ZON-project 2016-2021, Klimaatbestendige stad & regio
 • Uitnodiging  Werkatelier risicobewust water en rioolbeheer

Nieuwsbrief februari 2022

 • Terugblik ambtelijke Platform bijeenkomst 27 januari
 • Oproep Afkoppelsubsidie
 • Cursussen en trainingen
 • Tuin & klimaat route
 • Regionale bijeenkomst hittestress
 • Subsidieregeling “Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen”
 • Online denktank ‘klimaatadaptatie in de college onderhandelingen’