Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Mei 2024

 • Afwisselend programma en enthousiaste deelnemers tijdens Platform Academie op 19 maart in Scherpenzeel
 • Terugblik ambtelijk platform op 18 april in Wageningen
 • Klimaatkeet in Renkum-Wageningen
 • Maak kennis met de nieuwe VTH-managers
 • Presentatie Kader Leefbare Verstedelijking Gelderland
 • Pilot Groene, Gezonde en Klimaatbestendige wijken provincie Utrecht
 • Samen goed voorbereid de zomer in: Vitens bijeenkomst 28 mei: meld je aan!
 • DPRA-impulsaanvraag positief beoordeeld
 • Oproep: controleer je eigen profielpagina op foto en gegevens

Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief november 2023

 • Terugblik Ambtelijk Platform 16 november
 • Video met ervaringen van Tessa (trainee) en Luka (stagair)
 • Terugblik cursus ‘Grondwateroverlast in bebouwd gebied’
 • Klimaatadaptatie in Bunschoten: vervanging hoofdriolen Schildersbuurt
 • Even voorstellen: Simone Runtulalo
 • Vacature: Projectleider Openbare Ruimte

Nieuwsbrief september 2023

 • Terugblik jaarlijkse platformbijeenkomst 7 september
 • Voortgangsrapportage Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2022
 • Al aangemeld voor de Dag van de Riolering op 12 oktober?
 • Cursus: ‘Grondwateroverlast in bebouwd gebied’
 • Gezocht: Hogeschool van Amsterdam zoekt nieuwe klimaatadaptatie projecten
 • WIJS-intervisie voor jonge waterprofessionals – doe je mee? 

Nieuwsbrief juli 2023

 • Verslag platformbijeenkomst 22 juni
 • Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties in de provincie Utrecht
 • Onderzoeksrapport overstorten door Luka Baranyai
 • Voortgangsrapportage van de Manifestregio
 • Platformdag op 7 september: nog een keer de belangrijkste informatie

Nieuwsbrief mei 2023

 • Ambtelijk platform in Nijkerk variatie aan onderwerpen
 • Luka Baranyai kijkt terug op zijn stageperiode: ‘Waterbeheer complexer dan ik dacht!’
 • Terugblik module #2 platformacademie 9 mei 2023
 • Nu ook individuele subsidie voor maatregelen klimaatadaptatie
 • Webinar over landelijke maatlat gemist? Kijk deze hier terug.

Nieuwsbrief april 2023

 • Terugblik Ambtelijk Platform 20 april
 • Terugblik Platform Academie Module 2

Nieuwsbrief maart 2023

 • Terugblik Ambtelijk platform 16 februari
 • Vervolgbijeenkomst Toerekenen van activiteiten voor waterzorg en klimaatadaptatie
 • Klimaatadaptieve gebouwde omgeving Gelderland
 • Succesvol studentenonderzoek naar afkoppelen afgerond
 • Jaarplanning 2023

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief juli 2022

 • Bouwstenen document bruidsschat water en riolering opgeleverd
 • Hemelwatermaatregelen bij initiatie van gemeentelijke projecten
 • Rapport Toekomst verwerking (huishoudelijk) afvalwater buitengebied
 • Terugblik werkatelier Risicobewust water en rioolbeheer
 • Uitspraak sanering asbesthoudende voegenkit
 • Kamerbrief commissiedebat water
 • Ons drink- en afvalwatersysteem van de toekomst
 • Klimaattop terugblik
 • Tuin & klimaatroute; Doet jouw gemeente ook al mee?
 • E-magazine: Samen blauwgroen

Nieuwsbrief mei 2022

 • Terugblik Bestuurlijk overleg Platform 7 april
 • Terugblik ambtelijke Platform bijeenkomst 14 april
 • Jaarverslag Platform 2021
 • Jaarverslag 2021 UVT
 • Eindverslag ZON-project 2016-2021, Klimaatbestendige stad & regio
 • Uitnodiging  Werkatelier risicobewust water en rioolbeheer

Nieuwsbrief februari 2022

 • Terugblik ambtelijke Platform bijeenkomst 27 januari
 • Oproep Afkoppelsubsidie
 • Cursussen en trainingen
 • Tuin & klimaat route
 • Regionale bijeenkomst hittestress
 • Subsidieregeling “Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen”
 • Online denktank ‘klimaatadaptatie in de college onderhandelingen’