DPRA impulsregeling

Platform Water Vallei en Eem is één van de 45 werkregio’s die samenwerken aan klimaatadaptatie. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) stelt een impuls van 200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen voor de 45 werkregio’s. Het Platform Water Vallei en Eem heeft de beschikking over ongeveer 7 miljoen euro. In 2021 en 2022 is een aanvraag ingediend en in 2023 dienen wij onze laatste aanvraag in.

De impulsregeling is bedoeld voor uitvoeringsmaatregelen die helpen bij een wateropgave. Zoals het aanleggen van een gescheiden riool of het vergroenen van een plein. De maatregelen verlagen de kwetsbaarheid voor wateroverlast en overlast door droogte. De adaptatiemaatregelen vinden plaats op openbaar terrein. De uitvoering hiervan moet maximaal 1 januari 2028 gereed zijn.

In het voorjaar van 2023 halen wij projectideeën voor de impulsaanvraag op en in herfst 2023 sturen wij dit gezamenlijk als werkregio toe naar DPRA.

Meer informatie over de impulsregeling is hier te vinden. Wil jij meer weten over de aanvraag van 2023, vraag dit aan Sandy Hofland.