Naar overzicht

Informatiebijeenkomst Nieuwe verordening Riool en Waterzorgheffing

Thema:

Afvalwaterketen

Categorie:

Ambtelijk overleg

Startdatum:

07 februari 2023

Einddatum:

07 februari 2023

De VNG heeft in 2021 een nieuwe model  verordening opgesteld voor de gemeentelijke belasting op rioolrechten. De verordening biedt in dat model ruimte om ook de bredere zorg van waterbeheer te belasten.

Over hoe dat werkt en wat het kan betekenen om die nieuwe verordening door te voeren in jouw gemeente, organiseert het PWVE een informatiebijeenkomst, in samenwerking met de VNG.

Deze bijeenkomst is ‘live’ in de Raadszaal van het gemeentehuis van Ede aan het Raadhuisplein 3 te Ede, van 14.30 uur – 16.00 uur (inloop met koffie of thee,  vanaf 14.15 uur ).

De bijeenkomst is bedoeld voor de beleidsadviseur water en riolering én de collega’s van gemeentelijke belastingen.

Het programma

14.15-14.30u       Inloop 

ca. 14.30u            Welkom (door ondergetekende) en rondje voorstellen

ca.14.40u             Presentatie nieuwe model verordening, door Reinier Kunst van de VNG (met gelegenheid tot vragen)

ca. 15.00u            Vraaggesprek met Caroline Osseweijer, zelfstandig adviseur die invoering van de nieuwe verordening heeft gedaan in de gemeente Westland en voor andere gemeenten in Zuid-Holland. Ook is zij als adviseur betrokken bij bredere beleidsontwikkelingen in het waterdomein van gemeenten. 

ca. 15.15u            Discussieronde / open gesprek met elkaar over de voordelen, maar ook bedenkingen en/of aarzelingen over eventuele invoering van de nieuwe verordening.

ca. 15.45u            Samenvatting, voorlopige conclusies en/of vervolgafspraken.

16.00u                  Sluiting

Aanmelden kan via José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl