Naar overzicht

Jaarlijkse Platformdag 7 september 2023: Wie stuurt Water en Bodem?

Thema:

AfvalwaterketenKlimaatadaptie

Categorie:

Ambtelijk overlegBestuurlijk overlegProgrammateamRegiegroep

Startdatum:

07 september 2023

Einddatum:

07 september 2023

Graag nodigt het platform alle deelnemende gemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe uit voor de jaarlijkse platform bijeenkomst op 7 september 2023 van 12:00 tot 17:00 uur. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Wie stuurt Water en Bodem?

Locatie: Wij zijn dit keer te gast bij Drinkwaterpompstation Vitens, Van Weerdenpoelmansweg 2, 3768 MN, Soestduinen.

Meld je hier direct aan


Hoe geven we samen een stem aan het belang van water en bodem?

Sinds de minister op 25 november 2022 de brief ‘Water en Bodem Sturend’ naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is het de vraag hoe we nationaal, regionaal en lokaal deze doelstellingen en opgaven uit de brief tot uitvoering gaan brengen. Doelstelling van de kamerbrief is om de kwetsbaarheid voor schade en overlast als gevolg van klimaatverandering te verkleinen; voor de mens en de niet-menselijke natuur. 

Dan hebben we het ook over de ruimtelijke belangen en de vele stakeholders zoals overheden, uitvoeringsorganisaties, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, grondeigenaren, inwoners, maar ook de natuur en de biodiversiteit.

In welke richting ‘sturen’ dan water en bodem? Of liever gezegd: wie stuurt in welke richting namens Water en Bodem? Hoe geven we een stem aan het belang van Water en Bodem?

Op deze platformmiddag gaan we dat speelveld eens wat met afstand bekijken rond de casuïstiek van de Blauwe Agenda voor de Utrechtse Heuvelrug. Dat doen we aan de hand van concrete opgaven en inspirerende initiatieven.

Denk hierbij aan vraagstukken als:
– Wat is de opgave vanuit Water en Bodem? 
– Hoe verhoudt Water en Bodem op de Utrechtse Heuvelrug zich tot het groeiende aantal inwoners? 
– Wat is het perspectief van drinkwaterbedrijf Vitens als een van de belangrijke stakeholders in dit gebied?
– Hoe is het met de kwaliteit van het water gesteld? 
– Hoe klimaatadaptief zijn we?
– Hoe geven we een stem aan water en bodem, op de Utrechtse Heuvelrug én elders in ons verzorgingsgebied?


Programma

12:00 – Inloop, met lunchbuffet.

12:30 – Welkom door Aukje Treep, bestuurlijk voorzitter van Platform Water Vallei en Eem en Nancy Mosterman van Vitens.

12:45 – Op pad in de Utrechtse Heuvelrug onder leiding van Phebe Kloos, antropoloog bij Waterschap Vallei en Veluwe.

13:45 – Plenaire reflectie op de verkenning én de waarde van een antropologische benadering, door Phebe Kloos.

14:00 – De waterbalans van de Utrechtse Heuvelrug en de effecten van een veranderend klimaat, door Arco van Vugt, hydroloog bij Provincie Utrecht, en Jeroen Heemsbergen, programma manager NP Utrechtse Heuvelrug.

14:30 – Pauze (met opdracht): geef stem aan het water en/of de bodem! Waar vraag ik aandacht voor? Wat zou ik wensen? Waar moeten wij ons voor inzetten? En dergelijke!

15:00 – Carrousel over Water en Bodem Sturend
– Piramide van klimaatadaptatie, door Hasse Goosen, stichting Climate Adaptation Services.  
– De woningbouwopgave op de Utrechtse Heuvelrug, casus Soest, door wethouder Aukje Treep.
– De drinkwatervoorziening van Vitens, door Nancy Mosterman.

15:45 – Plenaire discussie met de sprekers en met de zaal. Wat is er nodig om het belang van water en bodem mee te nemen in de planontwikkelingen?

16:15 – De stem van Water en Bodem.

16:30 – Napraten bij de borrel.


Nog een keer de belangrijkste informatie

Datum 7 september 2023
Tijd: 12:00 tot 17:00 uur.
Locatie: Drinkwaterpompstation Vitens, Van Weerdenpoelmansweg 2, 3768 MN, Soestduinen.
Voor wie: De platformmiddag is bestemd voor de deelnemende partijen aan het Platform Water Vallei en Eem; bestuurders, managers en medewerkers (Afval)Water en Klimaatadaptatie, van Waterschap Vallei en Veluwe, drinkwaterbedrijf Vitens, 16 gemeentes, en de ambtelijke contactpersonen van provincies Gelderland en Utrecht. 

HIER DIRECT AANMELDEN 
Aanmelden kan tot 30 augustus.