Naar overzicht

Eindverslag ZON-project 2016-2021, Klimaatbestendige stad en regio

Thema:

Categorie:

Type:

Het Platform heeft met het projectplan Klimaatbestendige stad en regio 2016-2021 ingezet op een samenhangende aanpak, op strategische niveau, voor het hele verzorgingsgebied. Doel van onze aanpak 2016-2021 was om regio breed de gevolgen van klimaatverandering in beeld te brengen en deze te vertalen naar een concreet handelingsperspectief, volgens de trits van ‘weten, willen, werken’ en in lijn met de ambities van het Deltaprogramma Zoetwater Oost-Nederland (ZON).  Voor de uitvoering van het projectplan is via de provincie Gelderland subsidie toegekend voor de looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2021. In het Eindverslag ZON geven we een beknopte beschrijving van de activiteiten die we in de periode 2016 – 2021 hebben uitgevoerd en resultaten die we hebben behaald binnen het kader van het projectplan Klimaatbestendige stad en regio.