Luka Baranyai kijkt terug op zijn stageperiode: ‘Waterbeheer complexer dan ik dacht!

Voor wie ik nog niet gezien of gesproken heb: Graag wil ik mezelf even voorstellen: ik ben Luka Baranyai, een derdejaars HBO Kust- en Zeemanagement student aan Van Hall in Leeuwarden. Mijn interesse in klimaatverandering en de impact ervan op de waterhuishouding bracht mij bij het Platform Vallei en Eem. Na contact te hebben opgenomen met het Platform, kreeg ik de kans om mijn interesse verder te ontwikkelen door middel van een onderzoek.

Onderzoek
Mijn onderzoek begon in februari en richtte zich op de invloed van hevigere buien als gevolg van klimaatverandering op de nooduitlaten in het rioolsysteem, ook wel bekend als overstorten. Gedurende deze periode heb ik kunnen profiteren van de ondersteuning en begeleiding van deskundigen binnen het Waterschap en Gemeenten in de regio, wat heeft gezorgd voor een waardevolle leerervaring!

Mijn stage begon met een grondige kennismaking van het uitgebreide rioolstelsel en de rol van het Waterschap en het Platform in het gebied. Ik sprak met deskundigen op het gebied van neerslag, zuivering en ecologie, wat mijn kennis vergrootte voor mijn onderzoek. Deze onderwerpen vind ik onwijs interessant in deze snel veranderende wereld en bevestigden nogmaals dat mijn keuze om bij het platform stage te lopen de juiste beslissing was.

Tijdens mijn stage lag de focus op het verzamelen en analyseren van data en het schrijven van een rapport over overstortactiviteit en de mogelijke invloed van klimaatverandering. Daarnaast kreeg ik de kans om gemeentelijke overleggen bij te wonen en mee te lopen met dagelijkse activiteiten van het Platform. Dit bood mij een waardevol inzicht in de samenwerking tussen diverse partijen op het gebied van waterbeheer.

Een opvallend aspect dat ik heb ervaren tijdens mijn onderzoek, is de complexiteit van waterbeheer. Naar mijn inzicht zijn er talrijke partijen en belangen bij betrokken, wat het uitdagend maakt om iedereen op één lijn te krijgen.

Verder was de samenwerking met mijn begeleiders en collega’s bij het Platform uiterst positief. Ze waren altijd bereid om te helpen en dachten actief met mij mee in mijn onderzoek. Regelmatige overlegmomenten boden de gelegenheid om de voortgang te bespreken en eventuele obstakels aan te pakken.

Deze stage heeft mij niet alleen meer kennis op het gebied van waterbeheer en klimaatverandering opgeleverd, maar ook het belang van samenwerking tussen verschillende partijen benadrukt met alle bijkomende complexiteit. Ik ben van plan deze verworven kennis en ervaring toe te passen in mijn verdere opleiding. In augustus begin ik namelijk aan een minor in rampenbestrijding. Hierbij wil ik de relatie tussen klimaatverandering en rampenbestrijding verkennen en mijn opgedane kennis over waterbeheer bij het Platform Vallei en Eem benutten.

Al met al kijk ik terug op een zeer waardevolle en leerzame periode bij het Platform Vallei en Eem van het Waterschap Vallei en Veluwe. Ik ben erg blij met de geboden kansen en de hulp die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn onderzoek!