Naar overzicht

Cursus Grondwater in bebouwd gebied

Meld je nu aan voor de In-Company cursus Grondwater in bebouwd gebied! Het doel van de cursus is om meer kennis te ontwikkelen en onderling ervaringen uit te wisselen over verschillende onderwerpen omtrent grondwateroverlast in bebouwd gebied. De onderwerpen gaan bijvoorbeeld over de grondwatersituatie in ons (bebouwd) gebied, hoe om te gaan met inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast op particulier terrein (regelgeving, communicatie en ervaringen), en welke maatregelen in beleid en in projecten in de openbare ruimte kunnen tot adequate oplossingen leiden.

Toelichting
De afgelopen natte wintermaanden hebben geleid tot de nodige klachten van onze inwoners over grondwateroverlast in verstedelijkt gebied. Denk aan water in kruipruimten, vocht en schimmels in kelders, schade aan funderingen, of drassige tuinen. Wie is daar dan aansprakelijk voor? Wat zouden mogelijke oplossingen zijn? Welke extra risico’s brengt klimaatverandering met zich mee.

In de Waterwet is vastgelegd dat gemeenten een grondwaterzorgplicht hebben. In deze cursus leer je welke bestuurlijke keuzes en dilemma’s spelen bij de zorgplicht voor grondwater en hoe je daarmee omgaat. Je krijgt inzicht in het grondwatersysteem van onze regio en hoe we dat in beeld brengen. Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (GRP) komt ook aan de orde, met concrete maatregelen. Ook de onderdelen jurisprudentie en aansprakelijkheid krijgen extra aandacht. Na afloop van de cursus heb je kaders voor het stapsgewijs aanpakken van de grondwaterproblemen en praktische inzichten voor concrete maatregelen.

De cursus is een combinatie van het kennisaanbod van stichting Wateropleiding en specifieke inzichten en vraagstukken uit onze regio en onze eigen praktijk. Met ook de ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen en met collega’s en docenten te bespreken.

Vorm
De docent legt de theorie uit aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Tijdens de cursus werk je aan verschillende casussen over het onderzoek naar grondwater en oplossingsrichtingen voor grondwateroverlast en -onderlast. Er is ook ruimte om je eigen case in te brengen.

Programma
Bekijk hier het programma.

Belangrijke informatie
Van: stichting Wateropleidingen, in combinatie met Waterschap Vallei en Veluwe/Hydrologie en
het UVT meten & monitoren
Duur: 6 dagdelen/3 dagen
Kosten: circa € 1.370,- per deelnemer
Voor: beleidsadviseurs en beheerders in het domein van stedelijk (grond)water bij PWVE gemeenten en waterschap.
Min./max. deelnemers: Tussen 10 tot 16 personen.

Data en locaties

  • Maandag 2 oktober, RWZI Apeldoorn (Infohal), Stadhoudersmolenweg 40, 7317 AX Apeldoorn
  • Maandag 30 oktober, Het Waterschapshuis, Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort
  • Maandag 13 november, Het Waterschapshuis, Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort

Contactpersonen
José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl
Charles Rijsbosch, c.rijsbosch@amersfoort.nl, 06 – 52535549