Naar overzicht

Het PWVE actief op de eerste waterschapsmiddag ‘Talent voor water’

Op 30 maart organiseerde ons waterschap in Apeldoorn voor de eerste keer een informatiemiddag voor leerlingen van het Yuverta (MBO) en Van Hall Larenstein (HBO) uit Velp. Doel was de leerlingen bekend te maken met het werk van het waterschap en de mogelijkheden voor interessante stages. Ruim 100 leerlingen deden mee aan dit evenement; 2de en 3de jaars van Yuverta en 1ste en 2de jaars van Van Hall Larenstein. De dag eindigde met een ‘meet & greet’ tijdens de borrel. Charles en José hebben daar vanuit het PWVE met 4 concrete opdrachten van gemeenten gestaan. Ondanks de behoorlijke opkomst, viel de belangstelling wel wat tegen. Stages op het HBO zijn pas in het 3de studiejaar aan de orde. We hebben nu als PWVE en waterschap vooral ‘zaadjes geplant’. Wel zien we nu de eerste aanvragen voor stages binnenkomen via de website. 

Al met al hebben we de eerste gezamenlijke stappen gezet op de stagemarkt. Het is nu een kwestie om dit de komende jaren voort te zetten, om zo een ‘bekend adres’ te worden in deze talentenvijver. 

Impressie

Samen met het waterschap kijken we terug op een levendige middag. Rond 11 uur in de ochtend parkeerden een dubbeldekker en ‘gewone’ bus op de parkeerplaats van het waterschap in Apeldoorn. Ruim 100+ studenten verzamelden zich in de Veluwe-zaal van het waterschapshuis. Aldaar kregen zij diverse onderwerpen gepresenteerd over het ‘werken in het waterdomein’.  Mooie weergaves van onze werkzaamheden door collega’s. Of zoals een docent zei: “Dit onderwerp, deze uitwerking kunnen wij nooit zo in de klas overbrengen’. Enthousiaste docenten dus van de verschillende scholen en het volgende evenement was bij hen al geboren. Actief vragende studenten die praktische kennis en ervaring wilden verbinden met opgedane theorie. En ook die student die zei: ‘Nee, waterschap, nee, dat gaat het niet worden…ik ga de aannemerij in. ’ Ook daar was deze dag voor! Je verder oriënteren op wat je wel of niet wilt. Dan niet bij het waterschap, maar ook bij onze gemeentes in de watersector.

De goede sfeer van de bijeenkomst werd uiteraard versterkt door de uitgebreide catering. Hoewel..alle 280 belegde broodjes waren in een mum van tijd op, weg, verdwenen! Dat gold overigens ook voor de kaasplankjes, bitterballen, etc.. aan het einde van de middag. 

Na de lunch vertrok een deel van de groep naar de Leuvenumse Beek voor een interessante excursie in dat prachtige gebied en de anderen naar de rwzi in Epe (Nereda) voor een rondleiding en uitleg.

Bij terugkomst stond de ‘Meet & Greet’ op het programma waar tijdens de vele gesprekken met de studenten zaadjes zijn geplant voor wat betreft de stageopdrachten. We zullen zien wat dat de komende periode betekent voor bijvoorbeeld de stageperiode in het najaar. 

Vanuit het waterschap en PWVE worden de stage-opdrachten ook onder de aandacht gebracht bij de stage-coördinatoren van beide opleidingen.