Naar overzicht

Interactieve kennissessie 29 februari: samen leren van datagebruik bij herinrichting Amersfoort

Bij de herontwikkeling of herinrichting van een straat, buurt, wijk of gebied staat de leefbaarheid voorop. Binnen het project LIVE (liendert.live) heeft de gemeente Amersfoort met haar projectpartners onderzocht of en hoe data overzichtelijk kan worden gemaakt en gebruikt om effecten van beoogde ingrepen op de leefbaarheid zichtbaar te maken.

Ben jij binnen een gemeente bezig met de herinrichting en/of herontwikkeling van grote of kleine gebieden? Dan nodigen de gemeente Amersfoort en haar partners van project LIVE je graag op donderdag 29 februari vanaf 15.00 uur uit om samen te leren van de lessen uit het project. Wat zijn voordelen van werken met data? Wat kunnen resultaten zijn? Hoe kan datagedreven en integraal werken antwoord bieden op de ruimtelijke opgave waar jij mee te maken hebt?

Je leert onder andere over …

… een andere manier van werken aan herinrichting en/of herontwikkeling

… efficiënt werken met 3D data, scenario-analyses en digital twins?

… lessen die in het project zijn geleerd

… effectief ondersteunen van het besluitvormingproces

… effecten van werken met actuele informatie op de samenwerking tussen disciplines.

Bekijk hier de hele uitnodiging en aanmeld mogelijkheden.