Naar overzicht

Klimaatadaptatie in Bunschoten: vervanging hoofdriolen Schildersbuurt

De gemeente Bunschoten, Participatiebureau BUURbook en Ontwerpbureau Tauw zijn bezig om een wijk te creëren die, voor wat betreft klimaat en biodiversiteit, op de toekomst is voorbereid. 

In de wijk ligt een gemengd stelsel uit de jaren ‘60. Het was eenvoudiger geweest om de bestaande leiding te vervangen door een gescheiden stelsel. Buisje eruit en 2 buisjes terug. Er is gekozen voor een totale herinrichting waarbij alle aspecten m.b.t. klimaat adaptief inrichten min of meer aan bod zijn gekomen. 93% van de woningen met het dakvlak aan de voorzijde wordt afgekoppeld. Regenwater wordt zichtbaar afgevoerd naar de openbare ruimte.

Foutaansluitingen van vuil- op regenwater zijn niet meer mogelijk. Het water wordt in de wijk gehouden d.m.v. duurzame krattenvelden voor infiltratie in de bodem (reinigen en inspecteren is mogelijk). Verder wordt er groen aan de wijk toegevoegd d.m.v. het instellen van 1-richtingverkeer in de straten waardoor een halve rijbaan vrijkomt voor andere doeleinden (bomen en groen). Parkeervakken worden voorzien van openverharding waardoor regenwater direct in de bodem opgenomen kan worden. Ook zijn er bomen verwijderd om ruimte te maken voor veel meer nieuwe bomen.

Het doel is dat er aan het eind van het 3ᵉ kwartaal van 2024 een wijk klaar is die, voor wat betreft klimaat en biodiversiteit, op de toekomst is voorbereid

Dit project, ‘Vervanging hoofdriolen in Schildersbuurt’, is een ook mooi en inspirerend voorbeeld en is genomineerd voor de Gouden Druppel tijdens de klimaattop Vallei & Veluwe op 1 december.