Naar overzicht

Nat natter natst!

Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI gaan we steeds vaker te maken krijgen met langdurige natte periodes in de winter en piekbuien in de zomer. Dit heeft grote gevolgen voor de overstorten van afvalwater vanuit het rioolstelsel op het oppervlaktewater. Bovendien is de Europese Richtlijn stedelijk afvalwater herzien en komt de 2027 deadline voor de KRW-waterkwaliteitseisen dichterbij.

Conclusie; overstorten zijn helemaal in!

Toch is er nog veel onduidelijkheid over hoe vaak ze in werking treden en hoeveel afvalwater ze lozen.  Binnen het @Platform Water Vallei en Eem loopt daarom een inventarisatie naar de externe riooloverstorten. Er is veel informatie beschikbaar, maar er mist een handelingsperspectief met geleerde lessen, knelpunten en mogelijke oplossingen om te 
voorkomen dat overstorten schade aanrichten  aan het aangrenzende oppervlaktewater. 

Daar gaat het bovenstaande team mee aan de slag! @Simone Runtulalo @Tim van der Kuijl @Kaylee van Rooij @Peter Beemster.

Heb je vragen hierover? Stuur dan een mailtje naar Simone.