Naar overzicht

straaDkrant 6 is uit: straaDleven!

Straten als aanjager voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is de motor van al het leven. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze biodiversiteit bevorderen. Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat veel beter ontsloten en benut kan worden voor de ontwikkeling en verspreiding van talloze organismen. Onze straten kunnen zo bijdragen aan het veerkrachtig en leefbaar houden van ons land. 

Deze nieuwste krant laat zien hoe op elk niveau in onze leefomgeving aan het vergroten van de biodiversiteit gewerkt kan worden. De eerdere edities kun je downloaden via: www.destraad.nl.

De straaDkrant is Initiatief van BoschSlabbers landschapsarchitecten in samenwerking met Buro Bergh. Platform Vallei en Eem en Waterschap Vallei en Veluwe zijn straaDpartners waarmee in nauwe samenwerking de straaDkrant wordt ontwikkeld.