Naar overzicht

Terugblik ambtelijk platform 18 april Wageningen

Donderdag 18 april waren we welkom in de raadszaal van het gemeentehuis van Wageningen voor ons ambtelijk platform. Het was weeer een mooi gemeleerd gezelschap en een divers programma met een heuse verassing in de pauze. Hieronder een chronologische korte terugblik, met linken naar de presentaties van de sprekers.

De Klimaatkeet van Renkum-Wageningen
De gemeenten Renkum en Wageningen werken intensief samen aan het project van de Klimaatkeet. Projectleider Tjalling Siersma hield een bevlogen verhaal over hoe de gemeenten vanuit de klimaatkeet de dialoog met de inwoners zoekt over klimaatadaptatie en biodiversiteit en wat de burgers daar in hun eigen huis en tuin aan kunnen doen. Het verhaal en aanbod speelt daarbij flexibel in op de specifieke situatie en beleidsaccenten van elke gemeenten. En de klimaatkeet is ook in te zetten in andere gemeenten, als daar belangstellig voor bestaat! Na afloop was er direct interesse vanuit Barneveld, Amersfoort en Scherpenzeel. 
Na afloop van de presentatie kon iedereen buiten op het stadsplein de klimaatkeet daadwerkelijk even bezoeken.

Bekijk hier ook het filmpje van de klimaatkeet
Maak kennis met de nieuwe VTH managers
Henk Jan Schutte en Sander van Velthoven zijn in 2023 van start gegaan als de nieuwe teammanagers voor de afdeling VTH van het waterschap. Graag kwamen zij langs op het ambtelijk platform om zich kenbaar te maken en spoorden zij aan tot betere samenwerking op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hun uitnodiging is om snel contact op te nemen met hen als er onduidelijkheid of frictie dreigt tussen gemeenten en waterschap bij bepaalde zaken rond afvalwaterverwerking met bedrijven of particulieren of kwaliteit van oppervlaktewateren. Graag komen zij ‘aan de voorkant’ tot goede afstemming en eenduidige regelgeving.
Presentatie Kader Leefbare Verstedelijking Gelderland
Nancy de Vries, adviseur Klimaatadaptatie en Toekomstbestendig Bouwen, presenteerde samen met Sander van der Wal, projectleider van bureau &Flux, het nieuwe normenkader voor klimaatadaptatieve nieuwbouw dat de provincie Gelderland heeft opgesteld. De provincie wil graag het komende jaar met de gemeentes in de DPRA-werkregio’s samenwerken om ook borging van deze richtlijnen in het gemeentelijke klimaat- en woningbouwbeleid te verankeren. 
De presentatie leidde tot levendige discussie in het platform over wat nodig is om voldoende klimaatadaptatie in nieuwbouw gerealiseerd te krijgen.
 
Bekijk hier presentatie van Nancy de Vries en Sander van der Wal
Pilot Groene, Gezonde en klimaatbestendige wijken provincie Utrecht
Aansluitend aan het verhaal van Nancy en Sander, vertelde Bram Luteijn van de provincie Utrecht over de ervaringen met de pilot Klimaatbestendige Wijken dat de provincie met 7 Utrechtse gemeenten heeft uitgevoerd. Deze praktijk-exercities leveren veel bruikbare inzichten op hoe adaptatiemaatregelen in nieuwe en bestaande wijken gerealiseerd kunnen worden. De provincie Utrecht heeft zich ten doel gesteld dat in 2026 alle 26 Utrechtse gemeenten tenminste één klimaatbestendige voorbeeld-wijk hebben. 
Ook deze presentatie gaf aanleiding tot levendige discussie in het platform. 

Bekijk hier presentatie van Bram Luteijn