Naar overzicht

Wegens succes (!) herhaalt: In-company cursus Grondwateroverlast in bebouwd gebied

Samen met stichting Wateropleidingen, het Waterschap Vallei en Veluwe/afdeling Hydrologie en ons UVT meten & monitoren, hebben we in 2023 een driedaagse in-company cursus georganiseerd over grondwater in onze regio. Daar deden 15 collega’s aan mee, waarbij naast algemene kennis over het grondwater werd verrijkt met inzichten en ervaringen specifiek uit ons gebied en eigen vraagstukken van de deelnemers.

Omdat de belangstelling groter was dan we konden plaatsen in deze eerste ronde in 2023, bieden we nu een herhaling van de cursus aan. Daarbij zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om alsnog mee te doen. Informatie aanvragen en aanmelding kan bij José Lieferink; jlieferink@vallei-veluwe.nl  

Cursusdagen:          3 dagen; 22 januari, 12 februari en 4 maart 202
Locatie:                     Het Waterschapshuis te Amersfoort
Kosten:                      circa € 1.400,- per deelnemer (afhankelijk van aantal deelnemers)
Voor:                          beheerders en beleidsadviseurs in het domein van stedelijk (grond)water bij PWVE
gemeenten en waterschap.
Aantal deelnemers: tussen 10 tot 16 personen.

Doel: Kennis ontwikkelen en onderling ervaringen uitwisselen over: 

  • de grondwatersituatie in ons (bebouwd) gebied; 
  • hoe om te gaan met inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast op particulier terrein (regelgeving, communicatie en ervaringen);
  • welke maatregelen in beleid en in projecten in de openbare ruimte kunnen tot adequate oplossingen leiden;
  • met specifieke aandacht voor aanleg en beheer van drainage.
  • Ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Lees hier ook de verdere toelichting en de dagindelingen.

Aanmelden of meer informatie:
José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl