Naar overzicht

Werkatelier Risicobewust water- en rioolbeheer

Op 13 juni vond het werkatelier plaats over risico-bewust beheer. Joren Zwaan (Tauw) en zijn collega Jody Hofstede leidden de bijeenkomst. Met een kleinere opkomst dan verwacht, was de opbrengst heel groot. Veel interessante en bruikbare inzichten zijn uitgewisseld, voors en tegens benoemd en toepassingen van risicogestuurd beheer besproken. De opbrengst is vormgegeven in een mooi overzicht.