Platform Academie Module 1

Maak kennis met het Waterschap Vallei en Veluwe en het meten, monitoren en zuiveren van (afval)waterstromen.

Wanneer: donderdag 23 maart
Waar: Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, Apeldoorn
Tijd: 10:00 uur – 15:30 uur

Op deze middag maak je kennis met het Waterschap Vallei en Veluwe, wat zijn de kerntaken van het schap en hoe is het waterschap georganiseerd.

Na deze korte algemene inleiding richten we de focus op de verwerking van de afvalwaterstromen, vanaf het brongebied bij gemeenten tot en met het zuiveren en lozen. Zicht op iedere druppel?! Vanuit het Uitvoeringsteam Meten & Monitoren volgen wij het afvalwater en beoordelen wij het functioneren van het systeem. Johan Timmerman, coördinator van het UVT, laat dat zien. Vanuit de Centrale Regie houdt het Waterschap het overzicht over de systemen (niet alleen afvalwater). Marinus van Dijk, beleidsadviseur bodem en water, vertelt over wat het waterschap zoal in beeld heeft en wat dat ons vertelt. Daarbij gaat hij ook kort in op de actuele situatie van het grondwater, klimaat en droogte. We bezoeken de Centrale Regiekamer van het waterschap.

Na de lunch lopen we naar de RWZI Apeldoorn. Daar krijgen we een uitgebreide rondleiding over het complex door Martin de Winter, procesbeheerder van de zuivering. Of moeten we meer spreken van een grondstoffenfabriek? En hoe zit dat met die medicijnresten? Hoe spelen we in op de klimaatverandering? En wat betekenen straks de nieuwe EU richtlijnen voor afvalwaterverwerking?

We sluiten de middag af met een biertje van afvalwater!

Programma

10.00 Welkom met koffie/thee, introductie Waterschap Vallei en Veluwe

10.30 Meten en monitoren van het afvalwatersysteem – Johan Timmerman

11.00 Centrale Regie, monitoring, grondwater en klimaat – Marinus van Dijk

11.30 Bezoek aan de Centrale Regiekamer

12.00 lunch – wandeling naar RWZI Apeldoorn

13.00 Uitgebreide rondleiding over het complex – Martin de Winter

15.00 Afsluiting in de bedrijfskantine.

15.30 Vertrek

Aanmelding

Maximale groepsgrootte is 15 personen.
Aanmelden bij het secretariaat van het PWVE, José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl