Platform Academie Module 3

Fiets-excursie: Overstromingsrisico’s, impact en bescherming, en hoe nemen we waterzorg mee in gebiedsontwikkelingen in de Gelderse Vallei?

Wanneer:           dinsdag 4 juli, 2023

Waar:                 Taats-Projectkantoor Grebbedijk, Grebbedijk 57 te Wageningen

Tijd:                    12.00 uur  – 17.00 uur

De Platform Academie is een initiatief van het PWVE. Het doel van de Academie is om (jonge) professionals, trainees en stagiaires kennis te laten maken met de vele aspecten van het vakgebied van water, riolering en klimaat adaptatie in onze regio.
De Academie biedt je een inkijk bij de Platform-gemeenten en het Waterschap, brengt je in contact met veel verschillende collega’s, managers en bestuurders en neemt je mee naar de meest uiteenlopende plekken in ons verzorgingsgebied, met een diversiteit aan opgaven en werkzaamheden.

Klimaatverandering stelt ons voor steeds nieuwe uitdagingen. De Nederlandse delta wordt gevoeliger voor overstromingen. En daar houden we in toenemende mate rekening mee. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft de zorg voor de dijken en dijkversterking. Dat is eenvoudiger gezegd, dan gedaan. In werkelijkheid zijn dat complexe projecten met een behoorlijke impact op de omgeving. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe pakt het Waterschap dat aan op de Grebbedijk? De omgevingsmanager vertelt ons daar graag meer over.

Maar welke overstromingsrisico’s spelen er eigenlijk in  het werkgebied van het platform Vallei en Eem? De Veiligheidsregio Utrecht heeft dat in beeld gebracht, in een Impact-analyse. We geven een kort overzicht van risico’s, impact, calamiteitenplannen en herstelfase.

Vervolgens gaan we – onder leiding van Evert Jansen, accountmanager/planadviseur bij het waterschap – op de fiets naar het Binnenveld en Veenendaal-Oost.

Het Binnenveld is een uniek weide- en watergebied tussen de stedelijke centra van Rhenen, Wageningen, Ede en Veenendaal. Het waterschap werkt  daar samen met agrariërs en natuurorganisaties aan verbetering van het watersysteem en buffercapaciteit.

In Veenendaal-Oost bezoeken we, onder leiding van Marc van Rossum, Projectleider Team Openbaar Beheer en Projecten van de gemeente Veenendaal het woningbouw-informatiecentrum. Woningbouw op het laagste punt in de Gelderse Vallei, hoe doe je dat? Hoe werken gemeenten, waterschap en ontwikkelaars samen om een waterrobuuste leefomgeving te creëren? Watersysteem-denken in de praktijk!

We sluiten de dag af met een lokale borrel op het terras.

Programma (onder voorbehoud):

12.00       Welkom in het Taats-projectbureau Grebbedijk, met lunch!

12.30       Project Versterking Grebbedijk  

13.00       Impact-analyse overstromingsrisico Veiligheidsregio

13.30       Op de fiets, naar het Binnenveld,  een coproductie op gebied van water.

15.30       Veenendaal-Oost, woningbouw en watersysteem op diepste punt van Gelderse Vallei

16.15        Afsluiting, met borrel

Ca. 17.00  Retour

Aanmelding:

Maximale groepsgrootte is 15 personen.

Aanmelden bij  het secretariaat van het PWVE, José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl

Geef daarbij ook even aan of jij je eigen fiets meeneemt, anders regelen wij dit.