Kernteam

Het kernteam is de spil tussen het ambtelijk platform, het bestuurlijke platform, de managers en de projectgroepen en waterteams. Het verzorgt de bedrijfsvoering en vervult een enthousiasmerende en initiërende rol. Het kernteam bestaat uit: Charles Rijsbosch (Programmamanager) Marijke Jaarsma (kwartiermaker), Ruud van der Velden (afvalwaterketen-coördinator), Sandy Hofland (klimaat-coördinator), Pauly Driessen (Financial controller), José Lieferink (secretariaat) en Martine Tekelenburg-de Haan (communicatieadviseur).

Leden

  • Martine de Haan

  • Sandy Hofland

  • Ruud van der Velden

  • Charles Rijsbosch

  • José Lieferink

  • Pauly Driessen

  • Marijke Jaarsma