Regiegroep

In de Regiegroep bespreekt de programma manager onder andere de voortgang in de uitvoering en worden de bestuursvergaderingen voorbereid.

Per 1 december is de samenstelling van de Regiegroep:

  • Aukje Treep- van Hoeckel (voorzitter, wethouder Soest)
  • Frans ter Maten (heemraad waterschap Vallei en Veluwe )
  • Daphne de Kruif (wethouder Woudenberg)
  • Joa Maouche (wethouder Renkum)
  • Johnas van Lammeren (wethouder Amersfoort)
  • Charles Rijsbosch (programma manager en ambtelijk secretaris)