Teams overzichtspagina

Het platform bestaat uit verschillende groepen en samenwerkende bestuurders, ambtenaren en professionals. Ieder met eigen aandachtsgebieden en ruimte om gezamenlijke activiteiten en kennisuitwisseling vorm te geven.