Naar overzicht

Vervolgbijeenkomst Toerekenen van activiteiten voor waterzorg en klimaatadaptatie

Thema:

AfvalwaterketenKlimaatadaptie

Startdatum:

18 april 2023

Einddatum:

18 april 2023

Als vervolg op de informatiebijeenkomst over nieuwe riool- en waterzorgheffing VNG op 7 februari jl. organiseren we een vervolgbijeenkomst. Deze gaat over het toerekenen van activiteiten en kosten voor de Waterzorg en Klimaatadaptatie. Deze bijeenkomst vindt plaats op 18 april.

Een van de conclusies uit de eerste informatiebijeenkomst is dat we in programma’s voor water en riolering de juiste onderbouwing moeten leveren voor de waterzorgtaken en eventuele andere, daaraan gekoppelde klimaatmaatregelen (minimaal 10%). Welke taken en kosten dat zouden kunnen betreffen, daar circuleren al de nodige lijsten van rond in Nederland , inclusief (juridische) onderbouwing.

Het PWVE organiseert deze vervolgbijeenkomst over de toerekening van activiteiten en kosten op 18 april, van 14.30 – 16.30 uur, om kennis en documenten met elkaar te delen en om vraagpunten op onderdelen met elkaar te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan investeringen voor nieuwe bomen, plantgaten en bodemverbetering; kunnen we die kosten ook toerekenen? 

Locatie volgt nog.

Heb je hiervoor belangstelling?
Geef je dan op bij José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl