Naar overzicht

Jaarverslag PWVE 2021

Thema:

Categorie:

Type:

Met het jaarverslag blikken we terug op het voorgaande jaar. 2021 was wederom een jaar waarin de coronapandemie ons beperkte in de  organisatie van fysiek overleggen. Desondanks hebben we de reguliere activiteiten digitaal kunnen voortzetten en kijken we terug op een jaar waarin we geslaagd zijn veel gesprekken te voeren met gemeenten en samenwerkingspartners zoals andere werkregio’s van de Noord en Oost- Veluwe en Rijn Oost.
In 2021 zijn er belangrijke gebeurtenissen geweest rondom de centrumregeling Meten & Monitoren en zijn we aangemerkt als een van de 45 DPRA-regio’s voor de impulsregeling.

Ook op het gebied van kennisdeling was 2021 een rijk jaar. Zo hebben we weer verschillende inhoudelijke (en goed gewaardeerde) webinars georganiseerd en hebben we bijgedragen aan diverse inhoudelijke rapporten. Voor 2022 krijgen onze ambities op het gebied van “mens & organisatie” concreet vorm door het aannemen van een projectvoorstel om in 2022 te starten met Platform brede arbeidsmarktcommunicatie en scholingstrajecten voor trainees (hbo) en werk-leerstudenten (mbo).
Met enkele wisselingen in de bemensing hebben we een betrokken kernteam kunnen behouden en waardevolle activiteiten voor het Platform en haar leden kunnen ontwikkelen. 

De resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de betrokkenheid en inhoudelijke inbreng van de aangesloten leden en hun vertegenwoordigers (zowel bestuurlijk als ambtelijk). We kijken uit naar een mooi vervolg hiervan in 2022!

Wil je meer weten over de prestaties van het Platform in 2021? Lees het jaarverslag.