Naar overzicht

Toekomst verwerking afvalwater buitengebied

Thema:

Categorie:

Type:

De projectgroep van het Platform ‘drukriolering van de toekomst’ heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan. Op 31 mei heeft Emil Hartman het onderzoek gepresenteerd over de toekomst van (huishoudelijk) afvalwaterverwerking in het buitengebied. De kernvraag van het project is: Wat is de beste en meest toekomst bestendige manier van omgaan met afvalwater in het buitengebied? De algehele conclusie is dat er er nogal wat milieutechnische en juridische eisen worden gesteld aan decentraal zuiveren en lozen. Dat heeft tot gevolg dat (vooralsnog) de individuele zuiveringsinstallaties onvoldoende kwaliteit en betrouwbaarheid hebben om te voldoen aan de (toekomstige) wettelijke vereisten van het effluent (in redelijke verhouding tot de investeringen). 
Na het presenteren en de gesprekken hierover is het definitieve rapport opgesteld. Hieronder tref je deze aan.