Naar overzicht

Platform Academie van start!

Geslaagde aftrap Platformacademie!

Met de eerste kennis dag op donderdag 23 maart jl. is de Platformacademie een feit!

Deze eerste module stond in het teken van meten en monitoren van de (afval)waterstromen en vond plaats op locaties van Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn.

Nadat Christian Boxman (teamleider team leefomgeving) de aftrap deed met een presentatie over het Waterschap Vallei en Veluwe volgden Johan Timmerman en Sadek Akbari die vanuit het Uitvoeringsteam (UVT) Meten en Monitoren en het digitale dashboard van H2GO een aantal praktijkvoorbeelden toonden van metingen en analyses van het watersysteem bij gemeenten, zoals de werking van gemalen en overstorten. Marinus van Dijk, beleidsadviseur hydrologie, volgde met een verhaal over het uitgebreide grondwatermeetnet en hoe het waterschap met die kennis beter kan sturen op en het vasthouden van water voor droge tijden. De effecten van klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar en vragen om andere sturing.

Na de lunch werd de weg vervolgd naar de rwzi van Apeldoorn waar collega Martin de Winter een uitgebreide rondleiding gaf over de zuivering (één van de grootste in ons land). Zijn verhaal ging niet alleen over het zuiveringsproces en het meten en monitoren van de zuiveringskwaliteit; ook terugwinning van grondstoffen en energiewinning voor eigen gebruik en voor aanpalende woonwijken zijn opbrengsten uit het zuiveringsproces.

Eén van de deelnemers, Luka Baranyai (stagiair bij Platform Water Vallei en Eem) beschreef zijn ervaring van deze dag:

“Deze dag georganiseerd door het Platform bij het Waterschap Vallei en Veluwe was een bijzonder leerzame en interessante ervaring. Trainees, stagiaires en geïnteresseerden uit de watersector deden mee met deze dag en konden luisteren naar boeiende presentaties van deskundigen uit de watersector die hun kennis en inzicht deelden over de werking en bijkomende ontwikkelingen in het waterschap. Ook hebben we kennis uit de watersector kunnen uitwisselen tijdens een heerlijke lunch. Het hoogtepunt van de dag was het uitje naar de waterzuiveringsinstallatie, waar we met eigen ogen konden zien hoe de zuivering zijn belangrijke werk verricht met een zeer enthousiaste begeleider die ons geboeid heeft verteld over de werking van de installatie. Dit bezoek gaf mij een betere kijk op de complexiteit en het belang van het waterbeheer en de vele technologieën die worden ingezet om ons water schoon te houden. Aan het einde van de rondleiding sloten wij de dag af met een gezellige borrel waar wij hebben bijgepraat over onze ervaringen. Al met al was deze kennis dag een inspirerende en waardevolle ervaring die mij heeft geholpen de kennis en de liefde voor het waterbeheer te vergroten.”

Hoe nu verder?

Er zullen jaarlijks zo’n 5 á 6 modules (dagdelen) worden georganiseerd.

Voor 2023 zijn tot dusver gepland:

9 mei 2023, 12.00 – 16.30 uur, start Gemeentehuis Bunschoten-Spakenburg

Thema: Hoe en waarom houden we de balans tussen het grond- en oppervlaktewater in Bunschoten, Vathorst en de Eempolder? Kijk voor meer informatie op deze pagina.

4 juli 2023, 12.00 – 16.00 uur, start de Taats, Grebbedijk 57 Wageningen

Thema: Fiets-excursie: Overstromingsrisico’s, impact en bescherming, en hoe nemen we waterzorg mee in gebiedsontwikkelingen in de Gelderse Vallei?

De Platform Academie is een initiatief van het PWVE. Het doel van de Academie is om (jonge) professionals, trainees en stagiaires kennis te laten maken met de vele aspecten van het vakgebied van water, riolering en klimaat adaptatie in onze regio. Per module kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Heb je belangstelling of wil je je aanmelden? Dat kan bij het secretariaat van het PWVE, José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl

Over de Academie:

De Academie biedt je een inkijk bij de Platform-gemeenten en het Waterschap, brengt je in contact met veel verschillende collega’s, managers en bestuurders en neemt je mee naar de meest uiteenlopende plekken in ons verzorgingsgebied, met een diversiteit aan opgaven en werkzaamheden.