Stage Projecten en onderzoek Stedelijk Water en Klimaat Adaptatie, in de regio van Veluwe, Gelderse Vallei en Eempolder

HBO/WO

Opdrachtgever:    Platform Water Vallei en Eem, www.pwve.nl
Periode:               in overleg (minimaal 10 weken) 

Algemene inleiding:

Volg jij nu een HBO of WO opleiding op het gebied van water, klimaat, duurzaamheid, fysieke leefomgeving of ruimtelijke ordening? En ben jij een nieuwsgierige, enthousiaste en leergierige student die via een stage graag ervaring wil opdoen in de uitdagende waterwereld? Maak dan kennis met de waterwereld en klimaatadaptatie bij het Platform Water Vallei en Eem (PWVE). Hier  kom je in een ambitieus en gezellig team terecht. Je kan ook een plek zoeken bij een van de aangesloten gemeenten en het waterschap. Bekijk onze website voor meer info: www.PWVE.nl/vacatures . Je bent van harte welkom om met jouw frisse blik een goede bijdrage te leveren aan een duurzaam, water-smart en klimaatrobuuste regio. 

Over Platform Water Vallei en Eem (PWVE)
Het PWVE is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe in de regio van de Gelderse Vallei en Eempolder. Een regio met meer dan 600.000 inwoners en een diversiteit aan steden, dorpen, landschappen en water- en klimaatopgaven. Het PWVE is een koepelorganisatie. Dat betekent dat wij de samenwerking en kennis in de waterketen versterken. Dit doen we onder andere door onderzoek en projecten gezamenlijk op te pakken. Daarbij is ook ruimte om als stagiair een bijdrage te leveren, door deelname aan lopend onderzoek, door eigen onderzoeksvoorstellen en/of door mee te werken in projecten. Daarnaast hebben de aangesloten gemeenten specifieke onderzoeksvragen en/of werkzaamheden waarbij er ruimte en behoefte is om als stagiair(e) op HBO en WO niveau mee aan de slag te gaan. 

Wat biedt het PWVE (en partners):

Je wordt gedurende de stageperiode lid van het Kernteam van het PWVE. Of je start bij een van de organisaties die partners zijn binnen het platform (gemeente of waterschap), al naar gelang jouw interesse en de mogelijkheden die wij op dat moment concreet kunnen bieden.

Belangrijkste is dat je als stagiair(e) een volwaardig deelgenoot wordt van het water- en klimaatteam binnen de betreffende organisatie. Daarmee krijg je een goed beeld van het reilen en zeilen binnen zo’n organisatie, naast het uitvoeren van je stageopdracht. 

Vanuit die positie neem je ook deel aan allerlei activiteiten van het PWVE (zoals de Platform Academie en de Platformbijeenkomsten). Deze activiteiten geven je meer inzicht in en kennis van het werken in het brede domein van Stedelijk Water en Klimaat Adaptatie in de regio.

De betreffende organisatie (PWVE, gemeente, of waterschap) sluit een stage-overeenkomst met jou, over de opdracht, de stage-duur en de stage-vergoeding. De betreffende organisatie biedt ook de reguliere begeleiding aan je over de uitvoering van je stage opdracht, met in principe wekelijkse contactmomenten. 

Wat vragen wij:

Wij verwachten van een stagiair(e) een pro-actieve, zelfstandige houding, nieuwsgierigheid om te leren en enthousiasme. Jij bent wat dat betreft medeverantwoordelijk voor het succes van je stage.

Je volgt een relevante opleiding in het fysieke domein, water, klimaat en/of duurzaamheid, op HBO of WO niveau. Verder heb je goede sociale vaardigheden, bent gericht op samenwerken en resultaten, en kunt je goed uitdrukken in woord en taal.

Stage duur is minimaal 10 weken. 

Je bent minimaal 50% van de tijd aanwezig op kantoor, ondergebracht bij het Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn, of bij de gemeente waar je werkzaam bent.

Wil je meer weten, of je aanmelden?

Neem dan contact op met Charles Rijsbosch, programma manager PWVE, c.rijsbosch@amersfoort.nl of crijsbosch@vallei-veluwe.nl

Of bij het projectbureau van het PWVE, José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl .

Lees hier de stage-ervaring van Luka.