Naar overzicht

Klimaatadaptatie bijeenkomst op 30 mei

Op 30 mei vond de tweede klimaatadaptatie bijeenkomst van het platform plaats. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd omdat er veel te delen valt op het gebied van klimaatadaptatie en zo blijft er op de ambtelijk platform overleg voldoende tijd over voor de waterketen.

Drie interessante onderwerpen kwamen aan bod. Elsbeth Beeke van de veiligheidsregio Utrecht vertelde over de acties rondom waterveiligheid, waarbij waterbewustzijn een grote rol speelt. Elisabeth Becking van de Provincie Utrecht nam ons mee in de plannen voor Werklandschappen van de Toekomst, waarbij bedrijventerreinen kunnen aansluiten in het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen. Chantal Steuten van de gemeente Wageningen gaf ons een inkijkje in hun klimaatadaptatiemonitor. In een dashboard werd weergegeven hoe groen iedere wijk en zelfs iedere tuin is. Ook houdt ze bij welke huizen zijn afgekoppeld van het gemengde stelsel. Dit gedetailleerde overzicht inspireerden velen.

Vervolg
De derde klimaatadaptatiebijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2024.