Naar overzicht

Platform Academie 19 maart: op praktijkbezoek in Scherpenzeel

Alle opgaven voor water en klimaat op 14 km2?! Dat vraagt creativiteit en slim combineren!

Wanneer:       Dinsdag 19 maart,  2024
Waar:              Gemeentehuis, Stationsweg 389a te Scherpenzeel (gratis parkeren op eigen terrein)
Voor wie: (jonge) professionals, trainees en stagiaires 
Tijd:                 13.00 uur  – 16.30 uur (welkom/inloop vanaf 12.30 uur)

De Platform Academie is een initiatief van het PWVE. Het doel van de Academie is om (jonge) professionals, trainees en stagiaires kennis te laten maken met de vele aspecten van het vakgebied van water, riolering en klimaat adaptatie in onze regio. Lees hier er meer over.

Dit keer zijn we te gast in Scherpenzeel met onze platformacademie, een interessante gemeente waar veel speelt. Gemeente Scherpenzeel is qua oppervlakte de kleinste gemeente in ons Platform. Maar de uitdagingen voor water en klimaat zijn groot. Scherpenzeel ligt op de lage flank van het Veluwemassief. Diverse beken stromen langs en door de gemeente. Hoge (extreme)  grondwaterstanden en kwel typeren de ligging en vormen een extra uitdaging. Een dichtgebouwde en versteende dorpskern, met zo’n 10.000 inwoners, biedt weinig ruimte voor oplossingen. Bedrijvigheid staat centraal in Scherpenzeel. De gemeente heeft een levendige industrie, met het internationale bedrijf Interface Europe als een van de meest circulaire producenten van Nederland.  En uiteraard een intensief gebruikt agrarische buitengebied, met ook fraaie landgoederen. 

Uitdagingen
De gemeente groeit en zoekt ruimte voor extra woningbouw en bedrijven. Maar (grond)water, klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit vragen ook meer ruimte. De fluctuaties worden extremer en buffers zijn nodig. Tegelijkertijd zijn budgetten beperkt en is personeel schaars. Slim en integraal programmeren is noodzakelijk. En samenwerken met buurgemeente Woudenberg biedt kansen voor innovatie en verkleint kwetsbaarheid. 

Wat gaan we doen?
Op deze Platformmiddag worden wij hartelijk ontvangen door Marco van Gastel (Regisseur Riolering, Water & Wegen). Hij vertelt ons graag meer over de uitdagingen en opgaven in het werkpakket voor water en klimaat, en de samenwerking in de aanpak van de Openbare Ruimte en nieuwe gebiedsontwikkelingen. Ook de omgang en het samenwerken met de bewoners en de lokale politiek speelt een belangrijk onderdeel van zijn werk. 

Op excursie….
Vervolgens gaan we op pad met Marco (met de fiets en af en toe wandelen, neem schoenen mee die wat vies kunnen worden). Hij leidt ons langs diverse projecten in de bebouwde kom en daarbuiten. Ook het Waterschap is aanwezig en zal kort iets vertellen over beekherstel en de aanpak landelijk gebied.

Centrale vraag gedurende deze middag is: hoe doe je wat nodig is in de alledaagse praktijk van je werk?! Er is genoeg ruimte voor vragen en discussie over praktische aanpak, gebruikte methoden en persoonlijke ontwikkeling. 

Programma:

12.30                Inloop met koffie, thee en taart, in het gemeentehuis 
13.00               Dit is Scherpenzeel! Een inleiding van Marco op de gemeente, en op de water en klimaat uitdagingen en bijzondere projecten. Met ruimte voor vragen en discussie.
14.00               korte pauze 
14.15               Op de fiets langs voorbeelden in de praktijk.

Bij een van de beken zal ook het Waterschap kort iets vertellen over het bekenherstel project en de opgaven in kader van KRW en landelijk gebied.

15.45               Eindgesprek over vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling (in plaatselijk café).
16.15               Afsluiting met borrel en hapjes..
Ca. 16.30          Retour

Aanmelding

Maximale groepsgrootte is 10 personen.
Aanmelden bij  het secretariaat van het PWVE, José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl